ΑΔΕΙΑ

Το έργο με τίτλο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ από τον δημιουργό ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατίθεται με την άδεια Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.
Βασισμένο σε έργο στο www.exronika.com.

 


COPYRIGHT

Για όλες τις άδειες που αναφέρονται παραπάνω οι συγγραφείς έχουν το copyright και τα πλήρη δικαιώματα που απορρέουν από τη δημοσίευση χωρίς περιορισμούς.