ΤΟΜΟΣ 27, 2022

ΤΕΥΧΟΣ 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Ι. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία του καρκίνου

Αικατερίνη Μανούσου1, Νικόλαος Μπαλταγιάννης2

1Νοσηλεύτρια R.N., ΜSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και 2MD, MSc, PhD, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

 

II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. H φωνή στον καρκίνο του πνεύμονος

Νικόλαος Μπαλταγιάννης1, Παύλος Σαρώφ2

1Θωρακοχειρουργική Κλινική και 2ΩΡΛ Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

 

2. COVID-19:διερεύνηση των αιτιών, των κινδύνων και προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού αποδοχής των εμβολίων

Α. Πετρής1, Ι. Αποστολάκης2, Π. Σαράφης3

1ΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό        Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2ΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα/Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 3Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα/Αναπληρωτής Καθηγητής, Γενικό Τμήμα Λαμίας, Παvεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

 

3. Τηλεϊατρική και σακχαρώδης διαβήτης την εποχή της πανδημίας COVID-19

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου  

Α΄ Παθολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

 

4. Ποιότητα ζωής και επαγγελματική εξουθένωση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην πανδημία COVID- 19. Μια αφηγηματική ανασκόπηση

Πελαγία Τσιτσάνη

Παιδίατρος, MSc Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία, MSc Δημόσια Διοίκηση-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας.

 

5. Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας και το περιεχόμενο ενός πλαισίου Κλινικής Διακυβέρνησης

Α. Ψαρίκογλου-Χατζηβασιλείου1, Ι. Αποστολάκης2, Π. Σαράφης3

1ΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2ΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα/Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 3Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα/Αναπληρωτής Καθηγητής, Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

 

6. Διαταραχές των λιπιδίων στη χρόνια νεφρική νόσο: παρόν και μέλλον. Ανασκόπηση

Ε. Χελιώτη, Γ. Χριστοφυλίδης, Ε. Θεοδωροπούλου

Νεφρολογικό Τμήμα-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

 

 

IΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ - ORIGINAL ARTICLES

7. Ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα: Συστηματική διερεύνηση της παραγωγής νέων ειδικευμένων ιατρών

Μαρία Σιώρη1, Ελένη Κορνάρου2, Αναστασία Μπαρμπούνη3, Νικόλαος Βλαχάδης4

1Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός, Αθήνα, 2Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 3Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 4Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

 

8. Σύγκριση των στόχων γλυκόζης με τη χρήση συνεχούς καταγραφής μεταξύ ατόμων με προδιαβήτη και ατόμων χωρίς διαβήτη

Αθανασία K. Παπαζαφειροπούλου, Στυλιανή Παπαντωνίου, Χριστίνα Λούσκου, Ελένη Γεωργίου, Χριστίνα Τσατσάκη, Φιρούζα Κουρτίδου, Άννα Μωυσίδη, Σταύρος Αντωνόπουλος

Α΄ Παθολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

 

9. The Effect Of Exercise and The Consumption of Fish Oil On Serum Lipid and Enzyme Levels of Sedentary Females

Onur Oral1, Kerim Bakan2, İnci Banu Ayca3

1Faculty of Sports Sciences, Ege University, Izmir, Turkey, 2İstanbul Gelisim Vocational School, Sports Management, Istanbul, Turkey, 3Marmara University, Faculty of Sport Sciences, Istanbul, Turkey

 

 

ΙV. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - CASE REPORTS

10. Συστηματική φλεγμονώδης απάντηση σε έδαφος αποστήματος βαρθολίνειου αδένα: παρουσίαση περίπτωσης

Δ. Μητσάκου, Σ. Κουβελάς, Στ. Γκριτζέλη, Ι. Μπουρνούδη, Χ. Καρδάση, Ι. Οικονόμου, Κ. Τζήμα, Γ. Κοντόπουλος

Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 

11. Διαβητική κετοξέωση ως πρώτη εκδήλωση ΣΔ τύπου LADA και χασιτοξίκωση από θυρεοειδίτιδα Hashimoto: παρουσίαση περιστατικού

Μ Ξένου1,2, Ι Ζούπας1,2, Δ Λυγνός2, Ε Φουστέρης2

1Ιατρική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Mediterranean Diabetes and Obesity Clinics (MEDOC), Αθήνα και Σαντορίνη

 

12. Χειρουργική αντιμετώπιση διάμεσης έκτοπης κύησης: περιγραφή περίπτωσης και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ευθυμία I. Θανασά,1 Ευάγγελος – Έκτορας Γεροκώστας,2 Δήμητρα Σταμούλη,2 Κωνσταντίνα Μπαλάφα,2 Νικολέτα Κουταλιά,2 Ιωάννης Κ. Θανασάς2

1Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

 

13. Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών πρώιμης έναρξης με μεμονωμένη πλευριτική συλλογή: Περιγραφή περίπτωσης

Κ. Ζαχαρής, Σ. Κραββαρίτης, Ε. Χρυσαφοπούλου, Θ. Χαρίτος, Α. Φούκα

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

 

14. Palmar-Plantar Erythrodysesthesia in a young infant: a case report

V. Gketsi1, G. Vlachou1, A. Kourti2, S. Fessatou2, M. Papasavva1

1Paediatric Department, General Hospital of Ioannina “G. Hatzikosta”, Ioannina, Greece, and 2Third Department of Paediatrics, "ATTIKON" University General Hospital, National and Kapodistrian University of Athens School of  Medicine, Athens, Greece

 

15. Stress involvement in pathophysiology of Diverticular Disease: case series and review of the literature

S. Voulgaris1, C. Bartsokas2, P. Vassiliu3

Evangelismos General Hospital of Athens, 2Agrinio General Hospital, and 3Attikon University Hospital, Athens, Greece