ΕΧ
Ελεύθερη πρόσβαση

Περιοδικό ανοικτής πρόσβασης (open access)

Το περιοδικό αυτό είναι περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης, που σημαίνει οτι όλο το περιεχόμενό του είναι ελεύθερα προσβάσιμο, χωρίς καμία οικονομική χρέωση στον αναγνώστη ή το κέντρο του. Οι αναγνώστες επιτρέπεται να διαβάζουν, αντιγράφουν, διανέμουν, εκτυπώνουν, ερευνούν και να χρησιμοποιούν τους συνδέσμους στα πλήρη άρθρα χωρίς την προηγούμενη άδεια ούτε του εκδότη, ούτε του/των συγγραφέα/ων. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τον ορισμό της ελεύθερης πρόσβασης κατα BOAI (Budapest Open Access Initiative).