ΕΧ
Τρέχον Τεύχος

ΤΟΜΟΣ 29, ΤΕΥΧΟΣ 1, 2024 (under publication)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS


Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. Η επιδημιολογία της ηπατίτιδας Ε στην Ελλάδα

Μ. Σιώρη, Ν. Βλαχάδης, Κ. Κεσανόπουλος, Α. Μπαρμπούνη

 


2. Η διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη στα ηλικιωμένα άτομα

Β. Εμινίδου, Α. Παπαζαφειροπούλου   

 


3. Επιδημιολογικά δεδομένα του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του

Μ. Δημητρίου, Α. Παπαζαφειροπούλου

 


4. Ιδιαιτερότητες κατά την εκτέλεση στοματικής υγιεινής των ΑμεΑ και εξειδικευμένα μέσα υποβοήθησής της

Α. Λιοσάτος, Μ. Ζουμπουλάκης, Γ. Ελληνίδης

 


5. Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις παιδιών προσφύγων της Μέσης Ανατολής

Μ. Τόπη, Α. Τόπη, Α. Αργυριάδης   

 


6. Socio-psychological dimensions of the COVID-19 pandemic

Oral, Z. Rezaee, G. Nomikos, İ. Ayca

 


7. The effect of physical activity on the psychological development of adolescents females  

Oral, Z. Rezaee, G. Nomikos, İ. Ayca

 ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ – ORIGINAL ARTICLES

8. Obeticholic Acid and Insulin Sensitivity in Overweight Patients with Prediabetes

M. Amer, M. M. Nesim, H. K. Mansour, N. H. Ahmed, E. N. Omran Nasr

 


9. Homocysteine as a Screening and Diagnostic Indicator for Assessing Diabetic Retinopathy Risk in Patients with Diabetes Mellitus

M. Botros, A. M. Bahaa Eldin, H. K. Mansour, N. H. Ahmed, M. E. Sayed EL-deep

 IΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – CASE REPORTS

10. Χειρουργική αντιμετώπιση μεγάλου αιματώματος του κυστεομητρικού κολπώματος μετά καισαρική τομή σχετιζόμενο με δεξιά ουρητηρουδρονέφρωση: Περιγραφή περίπτωσης

Ε. Θανασά, Α. Θανασά, Ε. Γεροκώστας, Γ. Κοντογεώργης, Ι. Αντωνίου, Ε. Καμαρέτσος, Ι. Παραουλάκης, Ι. Θανασάς

 


11. COVID-19 disease: monitoring of antibodies against SARS-CoV-2 virus in serum of a vitamin D sufficient male

Osredkar1, K. Resman Rus, M. Korva, T. Kotar, K. T. Fabjan, A. Jerin, D. Siuka, T. Avšič Županc


Κοινοποίηση σελίδας