ΕΧ
2022, Τεύχος 1

ΤΕΥΧΟΣ 1 (τόμος 27, 2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Ι. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία του καρκίνου

Αικατερίνη Μανούσου, Νικόλαος Μπαλταγιάννης

 

II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. H φωνή στον καρκίνο του πνεύμονος

Νικόλαος Μπαλταγιάννης, Παύλος Σαρώφ

 

2. COVID-19:διερεύνηση των αιτιών, των κινδύνων και προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού αποδοχής των εμβολίων

Α. Πετρής, Ι. Αποστολάκης, Π. Σαράφης

 

3. Τηλεϊατρική και σακχαρώδης διαβήτης την εποχή της πανδημίας COVID-19

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου  

 

4. Ποιότητα ζωής και επαγγελματική εξουθένωση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην πανδημία COVID- 19. Μια αφηγηματική ανασκόπηση

Πελαγία Τσιτσάνη

 

5. Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας και το περιεχόμενο ενός πλαισίου Κλινικής Διακυβέρνησης

Α. Ψαρίκογλου-Χατζηβασιλείου, Ι. Αποστολάκης, Π. Σαράφης

 

6. Διαταραχές των λιπιδίων στη χρόνια νεφρική νόσο: παρόν και μέλλον. Ανασκόπηση

Ε. Χελιώτη, Γ. Χριστοφυλίδης, Ε. Θεοδωροπούλου

 

IΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ - ORIGINAL ARTICLES

7. Ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα: Συστηματική διερεύνηση της παραγωγής νέων ειδικευμένων ιατρών

Μαρία Σιώρη, Ελένη Κορνάρου, Αναστασία Μπαρμπούνη, Νικόλαος Βλαχάδης

 

8. Σύγκριση των στόχων γλυκόζης με τη χρήση συνεχούς καταγραφής μεταξύ ατόμων με προδιαβήτη και ατόμων χωρίς διαβήτη

Αθανασία K. Παπαζαφειροπούλου, Στυλιανή Παπαντωνίου, Χριστίνα Λούσκου, Ελένη Γεωργίου, Χριστίνα Τσατσάκη, Φιρούζα Κουρτίδου, Άννα Μωυσίδη, Σταύρος Αντωνόπουλος


ΙV. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - CASE REPORTS

10. Συστηματική φλεγμονώδης απάντηση σε έδαφος αποστήματος βαρθολίνειου αδένα: παρουσίαση περίπτωσης

Δ. Μητσάκου, Σ. Κουβελάς, Στ. Γκριτζέλη, Ι. Μπουρνούδη, Χ. Καρδάση, Ι. Οικονόμου, Κ. Τζήμα, Γ. Κοντόπουλος

 

11. Διαβητική κετοξέωση ως πρώτη εκδήλωση ΣΔ τύπου LADA και χασιτοξίκωση από θυρεοειδίτιδα Hashimoto: παρουσίαση περιστατικού

Μ Ξένου, Ι Ζούπας, Δ Λυγνός, Ε Φουστέρης

 

12. Χειρουργική αντιμετώπιση διάμεσης έκτοπης κύησης: περιγραφή περίπτωσης και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ευθυμία I. Θανασά, Ευάγγελος – Έκτορας Γεροκώστας, Δήμητρα Σταμούλη, Κωνσταντίνα Μπαλάφα, Νικολέτα Κουταλιά, Ιωάννης Κ. Θανασάς

 

13. Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών πρώιμης έναρξης με μεμονωμένη πλευριτική συλλογή: Περιγραφή περίπτωσης

Κ. Ζαχαρής, Σ. Κραββαρίτης, Ε. Χρυσαφοπούλου, Θ. Χαρίτος, Α. Φούκα

 

14. Palmar-Plantar Erythrodysesthesia in a young infant: a case report

V. Gketsi, G. Vlachou, A. Kourti, S. Fessatou, M. Papasavva

 

15. Stress involvement in pathophysiology of Diverticular Disease: case series and review of the literature

S. Voulgaris, C. Bartsokas, P. Vassiliu