ΕΧ
2009, Τεύχος 1

ΤΕΥΧΟΣ 1 (τόμος 14, 2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. Παχυσαρκία και υπερτροφία του προστάτη

Μ. Λαρδάς, E. Κωστάκος, A. Κουτσοβασίλης, I. Πρωτοψάλτης, K. Σταματίου, E. Μιχαήλ

 

2. Κύλινδροι στην κυτταρολογική εξέταση ούρων. Ποια η διαγνωστική σημασία της παρουσίας τους;

K. Τερζοπούλου, Σ. Βερώνη, ε. Αναγνωστοπούλου, Ρ. Ράμμου


 

ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ -ORIGINAL ARTICLES

1. Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια και Νεφρωσικό Σύνδρομο σε ηλικιωμένο ασθενή με Νόσο Ελαχίστων Αλλοιώσεων : παρουσίαση περιστατικού και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ε. Χελιώτη, Ε. Χρυσανθοπούλου, Λ. Νακοπούλου, Φ. Στασινή, Α. Κόκκαλης, Γ. Παπαδάκης

 

2. Πρωτοπαθές δερματικό αδενοκυστικό καρκίνωμα: Περιγραφή μιας περιπτώσεως και ανοσοϊστοχημική μελέτη

Χ. Γλαβά, Ξ. Γραμματόγλου, Ε. Σκαφίδα, Ν. Πετρακοπούλου, Ε. Κατσαμάγκου, Θ. Βασιλακάκη

 

3. Πνευμονία από Legionella Pneumophila Type 1

Δ. Κολοκυθάς, Δ. Αθανασόπουλος, Β. Δραγουμάνος, Δ. Αναστασόπουλος, Ε. Καρζή, Σ. Αψόκαρδος


 

ΙΙΙ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ -CASE REPORTS

4. Τροφοπιλήματα λεπτού εντέρου. Μια ασυνήθιστη αιτία εντερικής απόφραξης

Π. Σταθάκης, Α. Οικονομοπούλου, Χ. Λιάκος, Θ. Τσαβολάκης, Γ. Αγιομαμίτης, Σ. Κοντοστόλης, Φ. Γεωργιάδης

 

5. Στεροειδής όγκος ωοθήκης: Περιγραφή περιπτώσεως και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Θ. Βασιλακάκη, Ξ. Γραμματόγλου, Β. Σαββαϊδου, Ε. Σκαφίδα, Χ. Γλαβά, Ε. Δέλλιου


 

IV. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

VΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. Αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Ένας ομόφωνος αλγόριθος για την έναρξη και την προσαρμογή της θεραπείας στο διαβήτη

Μ. Σταθάτος, Α. Μελιδώνης

Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΠ ≪Τζάνειο≫ 

 

VIΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

Στ. Μαγιάτης