ΕΧ
2010, Τεύχος 2

ΤΕΥΧΟΣ 2 (τόμος 15, 2010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. Καρδιοπνευμονικές Διαταραχές στη Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Μαρία Τσιρώνη

 

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό

Ν. Καμπάς, Ι. Κυριαζής, Εμμανουήλ Μπελιώτης, Πέτρος Μητσέας, Καλογήρου Θωμαΐς

 

3. Διαβητικό Πόδι – Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Διαχείριση της Φροντίδας του Διαβητικού Ποδιού

Καμπίτση Μαρία


 

ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ - ORIGINAL ARTICLES

1. Η επίπτωση της χρήσης της ομεπραζόλης, στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με κλοπιδογρέλης

Ν Πατσουράκος, Α.Θ. Γεωργιλάς, Ι Σαρρής, I Παναγιωτίνος, Δ.Μποζίκης, Ε. Αδαμοπούλου, Κ Φακιολάς, Σ. Αργυράκης, Μ. Ζαίρης, Στ.Φούσας.

 

2. Συσχετισμοί της Ατυπης Αδενωματώδους Υπερπλασίας με την Καλοήθη Υπερτροφία και το Αδενοκαρκίνωμα του Προστάτη

Σταματίου Κ, Περλεπές Γ, Ολυμπίτης Μ, Πιερρής Ν, Γαλαριώτης Ν, Ντιλέρνια Γ, Μαριανού Σ, Ζήζη Α , Μπόβης Κ

 

3. Μεταβολές στην Ανατομία και τη Λειτουργικότητα της Αριστερής Κοιλίας σε Σχέση με την Ηλικία σε Ενήλικες με Διαβήτη Τύπου 2

Α Στεφανίδης, Α Χαραλαμπόπουλος, Σ Μπούσμπουλας, Ι Καλάφατης, Μ Πυκνής, Π Μάργος, Σ Παππάς, Ε Παπαστεριάδης

 

4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ΄Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Α. Μαλακάση, Κ. Σουλτάνης, Θ. Γρίβας

 

5. Πρωτοπαθές Κακόηθες Μελάνωμα του Κόλπου. Περιγραφή περίπτωσης

Σαββαΐδου Β., Πετρακοπούλου Ν., Μούστου Ε., Τεπελένης Ν., Αρκουμάνη Ε., Ζήζη – Σερμπετζόγλου Α.


 

ΙΙΙ. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KDIGO ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΔΟΜ-ΧΝΝ)

National Kidney Foundation Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

Ελένη Χελιώτη, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΠ «Τζάνειο»

 

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

VΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Bιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνης Λωράν

Ελένη Δρυ