ΕΧ
2010, Τεύχος 3

ΤΕΥΧΟΣ 3 (τόμος 15, 2010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. Οξύ κοιλιακό άλγος κατά τη διάρκεια της κύησης. Απεικόνιση και διαγνωστικοί αλγόριθμοι επί μη μαιευτικών-γυναικολογικών αιτίων

Ι. Μοσχούρης, Μ.Γ. Παπαδάκη, Ι. Κορνέζος, Ε. Μπούμα, Ε. Ανδρίτσος, Α. Φωτεινός, Γ.Νίκας, Δ. Ματσαϊδώνης

 

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ.Παπακωστόπουλος, Θ. Νιτσοτόλης, Κ. Κοντός, Α. Πρεκατές

 

3. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση ασθενών και στην εφαρμογή των νεώτερων τεχνικών

Ι. Φυτοκλής, Β. Χαμαμτζή, Α. Ματσίκα, Ο. Λατανιώτου, Α. Παπαδημητρίου, Α. Σπυρίδου, Α. Θεοδόσης – Γεωργιλάς, Δ. Μπελντέκος, Γ. Παπαδάκης, Γρ. Γιαννούλης


 

ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ - ORIGINAL ARTICLES

1. Η επίδραση του αποκλεισμού των 5-HT2 υποδοχέων στην επαγόμενη από το κάδμιο οξεία Ηπατοτοξικότητα

Κ. Τζιρογιάννης, Μ. Δαιμονάκου, Γ. Παπαδήμας, Σ. Σκαλτσάς, Γ. Μαντά, Κ. Κουρεντζή, Κ. Αλεξανδροπούλου, Ρ. Χερέτη, Μ. Μυκωνίατης, Γ. Πανουτσόπουλος

 

2. Το μεταβολικό σύνδρομο και οι συνιστώσες του ως προγνωστικοί δείκτες των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στους ασθενείς με διαβήτη τύπου

Ι. Πρωτοψάλτης, Α. Κουτσοβασίλης, Α. Αγγελίδη, Α. Χαραμής, Α. Μελιδώνης

 

3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη

Κ. Σταματίου, Ν. Γαλαριώτης, Μ. Ολυμπίτης, Ν. Πιέρης, Ν. Τεπελένης, Β. Σαββαιδου, Α. Ζήζη Σερμπετζόγλου, Ε. Μιχαήλ, Κ. Μπόβης

 

4. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση σε ασθενή με HIV λοίμωξη

Α. Στεφανίδης, Ι. Πλαιτάκης, Έ. Βαγενάς, Μ.Πυκνής, Ε. Παπαστεριάδης.


 

ΙΙΙ. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

National Kidney Foundation Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

Ελένη Χελιώτη

 

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 


VΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γεράσιμος Πατσουράκος

Σ. Μαγιάτης