ΕΧ
2023, Τεύχος 2

ΤΟΜΟΣ 28, ΤΕΥΧΟΣ 2, 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS

 

INVITED PAPER

1. Sports injuries, types and causes in Turkish elite artistic gymnasts

P. Tatlibal

 


Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

2. Η επίδραση των νεότερων αντιδιαβητικών παραγόντων στην μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

Β. Εμινίδου, Α. Παπαζαφειροπούλου  

 

3. Οστεοακτινονέκρωση των γνάθων: Σύγχρονα πρωτόκολλα πρόληψης και οδοντιατρικής διαχείρισης

Α. Λιοσάτος  

 

4. Η αναπηρία στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

Χ. Λιάχνης, Ι. Αποστολάκης, Π. Σαράφης

 

5. Παγκόσμια γήρανση και κατ΄οίκον φροντίδα ηλικιωμένων

Φ. Πέγιου, Λ. Κεραμιδά, Χ. Πίτσου

 

6. Family counselling on health issues by health professionals: a narrative review

N. Nikitidis

 

7. The effect of oral health on performance of athletes and sports injuries: a mini review

O. Oral, Z. Rezaee, G. Nomikos, A. Rashidlamir

 

8. The impact of both resistance and aerobic training on weight control management

O. Oral, Z. Rezaee, G. Nomikos, N. Nomikos, A. Rashidlamir

 


ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ

9. Η επίδραση των καπνιστικών συνηθειών των μητέρων κατά την περιγεννητική περίοδο στον μητρικό θηλασμό

Μ. Τίγκα, Χ. Νάνου, Μ. Τζέλη, Α. Γρυπάρης, Ν. Βλαχάδης, Δ. Μεταλλινού, Κ. Λυκερίδου

 

10. Nutritional value of fermented products of Lupin in sports performance

N. Kavas, O. Oral, G. Kavas

 

11. Almond milk-based yogurt: a new perspective for athlete nutrition

O. Oral, N. Kavas, G. Kavas

 


IΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

12. Χειρουργική αντιμετώπιση σπάνιας περίπτωσης άτυπου πολυποειδικού αδενομυώματος της μήτρας σε ασθενή περιεμμηνοπαυσιακής ηλικίας: περιγραφή περίπτωσης

Ε. Θανασά, Α. Θανασά, Ι. Παραουλάκης, Ε. Καμαρέτσος, Β. Γραψίδη, Ε. Γεροκώστας, Ι. Αντωνίου, Γ. Κοντογεώργης, Ε. Σιμοπούλου, Μ. Μούσια, Ι. Θανασάς

 

13. Σύνδρομο σκουριασμένου σωλήνα στη λοχεία: παρουσίαση κλινικού περιστατικού

Δ. Μητσάκου, Χ. Καρδάση, Β. Μαρκάτου, Ι. Μπουρνούδη, Σ. Κουβελάς, Σ. Γκριτζέλη, Κ. Τζήμα, Δ. Καλαντζή

 

 

Κοινοποίηση σελίδας