ΕΧ
2023, Τεύχος 3

ΤΟΜΟΣ 28, ΤΕΥΧΟΣ 3, 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS


ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL

1. Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Ο. Μπαλταγιάννη, Ν. Μπαλταγιάννης

 


Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

2. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια COPD: φαρμακευτική και ανακουφιστική φροντίδα

Ν. Μπαλταγιάννης, Μ. Μπαλταγιάννη, Α. Μανούσου  

 

3. Δεξιότητες που καθορίζουν τη σχέση ιατρού-ασθενή: βραχεία ανασκόπηση

Ο. Μπαρλαμά, Μ. Θεοδωράτου  

 

4. Πιστή τήρηση των θεραπευτικών οδηγιών στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: σύντομη ανασκόπηση

Α. Παπαδάτου, Δ. Καλφούντζος, Σ. Παπαδάτος

 

5. The diagnostic role of Metagenomic Next-Generation Sequencing in pulmonary infection with accompanying pleural effusion

G. Κyrochristou, M. Papasavva, E. Chrysostomou, V. Gketsi

 ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ – ORIGINAL ARTICLES


6. The habits of wrestlers to use nutrition, nutritional supplements, beverages, medicine and vitamins

İ. B. Ayca, Z. Sahin, M.Y. Kahraman, O. Oral


7. Διερεύνηση των αιτιών επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας

Δ. Παππά


8. Εκτίμηση της ικανότητας υπολογισμού υδατανθράκων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Α. Μωυσίδη, Α.K. Παπαζαφειροπούλου

 

9. Η επίδραση της κατάθλιψης στη συμμόρφωση της θεραπευτικής αγωγής ασθενών με ελκώδη κολίτιδα

Σ. Ράμμου

 

10. Αξιολόγηση της πρόσληψης τροφής σε νοσηλευόμενους ασθενείς και αναζήτηση εμποδίων τροφής

Θ. Κουτρουλιάς

 


IΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – CASE REPORTS

11. Δίλοβος πλακούντας με υμενώδη έκφυση ομφαλίου λώρου: περιγραφή περίπτωσης

Δ. Μητσάκου, Μ. Μπιτέλη, Χ. Καρδάση, Β. Μαρκάτου, Ι. Μπουρνούδη, Σ. Κουβελάς, Σ. Γκριτζέλη, Κ. Τζήμα, Μ. Ιωάννου, Δ. Καλαντζή

 

12. Οξεία Ενδομητρίτιδα: παρουσίαση περιστατικού

Χ. Καρδάση, Β. Μαρκάτου, Δ. Μητσάκου, Σ. Κουβελάς, Σ. Γκριτζέλη, Κ. Τζήμα, Ι. Μπουρνούδη

 

13. Συστροφή ώριμου κυστικού τερατώματος της ωοθήκης με αιμορραγικές νεκρώσεις διαγνωσμένο λανθασμένα ως πυελική φλεγμονώδης νόσος σε περιεμμηνοπαυσιακή ασθενή: Περιγραφή περίπτωσης

Α. Θανασά, Ε. Θανασά, Β. Γραψίδη, Ε. Γεροκώστας, Γ. Κοντογεώργης, Ι.-Ρ. Αντωνίου, Ε. Καμαρέτσος, Ι. Παραουλάκης, Ε. Σιμοπούλου, Μ. Μούσια, Ι. Θανασάς


 

Κοινοποίηση σελίδας