ΕΧ
2022, Τεύχος 3

ΤΟΜΟΣ 27, ΤΕΥΧΟΣ 3, 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS


Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ


1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και προβλήματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας

Α. Ψαρίκογλου-Χατζηβασιλείου, Ι. Αποστολάκης, Π. Σαράφης2. Οι ευεργετικές επιδράσεις της μαστίχας Χίου σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Α. K. Παπαζαφειροπούλου3. Γνώσεις των επαγγελματιών υγείας για τον ιο των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και προθυμίας αποδοχής του εμβολιασμού. Συστηματική ανασκόπηση

Α. Θανασά, Ε. Θανασά, Ε. Γεροκώστας, Ε. Καμαρέτσος, Ν. Κουταλιά, Δ. Σταμούλη, Λ. Πολύζος, Κ. Μπαλάφα, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Ντέλλα, Ε. Σφονδύλη, Ι. Θανασάς

 


4. The genetics of obesity and overweight

O. Oral, K. Bakan, S. Gur

 


5. Is White Tea a Potential Herbal Drink for Weight Loss? A Narrative Review

Z. Rezaee, A. Rashidlamir, K. Krüger, O. Oral6. The effects of physical exercise, dance and movement therapy on the immune system during COVID-19 pandemic

O. Oral, Z. Rezaee, P. Tatlibal, G. Altinbay, A. Rashidlamir

 


 

ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ


7. Prostatic artery embolization as a countermeasure to prostatic surgery cancellations during the COVID pandemic

K. Stamatiou, H. Moschouris

 


8. Αξιολόγηση των επιπέδων της γαλακτικής αφυδρογονάσης στον ορό ασθενών με νόσο COVID-19 και Σακχαρώδη Διαβήτη

Ι. Σαρρής, Α. Παπαϊωάννου, Φ. Παπαϊωάννου, Α. Μπιτλή

 

  


ΙΙΙ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ


9. Παρασαλπιγγική κύστη με μεμονωμένη συστροφή της σύστοιχης σάλπιγγας

Δ. Μητσάκου, Σ. Κουβελάς, Σ. Γκριτζέλη, Ι. Μπουρνούδη, Δ. Καλαντζή, Χ. Καρδάση, Κ. Καρβούνη, Β. Μαρκάτου, Κ. Τζήμα, Γ. Κοντόπουλος

 


10. Πρόπτωση ομφαλίδας σε δυο απαρακολούθητες κυήσεις και περιγεννητικά αποτελέσματα

Ι. Μπουρνούδη, Δ. Μητσάκου, Χ. Καρδάση, Κ. Καρβούνη, Μ. Μαρκάτου, Κ. Τζήμα, Δ. Καλαντζή, Σ. Κουβελάς, Στ. Γκριτζέλη

 


11. Mesenteric Follicular Dendritic Cell Sarcoma Presenting as Paraneoplastic Pemphigus

Α. Marinis, M. Voultsos, I. Siannis, V. Georgilaki, A. Zarafidou, F. Kyramargios, N. Kouzakos, N. Vlahakos

 


 

IV. QUIZ


12. Quiz: Νεογνό με αναπνευστική δυσχέρεια

Μ. Ε. Παπασάββα, Α. Παππά, Μ. Γκόγκου, Χ. Τσιόγκα,  Β. Γκέτση

 


Κοινοποίηση σελίδας