ΕΧ
2010, Τεύχος 1

ΤΕΥΧΟΣ 1 (τόμος 15, 2010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS

1. Γρίπη από τον νέο ιό Α (Η1Ν1): Πανδημία του 21ου αιώνα

Α Γιαννούλη, Ο Ζαρκωτού, Γ Χρύσος, Λ Καράμπαλη, Χ Πουλοπούλου, Δ Βουτσινάς, Κ Θέμελη‐ Διγαλάκη

 

2. Το Μεταβολικό Σύνδρομο. Οι Σύγχρονες Θεωρήσεις και Προβληματισμοί

Α. Μελιδώνης

 

3. Διαβητική Μυοκαρδιοπάθεια: Από το μυοκαρδιακό κύτταρο στη διάγνωση και τη θεραπεία

Χ Βούλγαρη, Ν Κατσιλάμπρος, Ν Τεντολούρης


 

ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ - ORIGINAL ARTICLES

1. Επιτυχής αντιμετώπιση πολλαπλών μικροβιακών ηπατικών αποστημάτων με συντηρητική αντιβιοτική αγωγή

Ζαντίδης Α, Διδάγγελος Τ, Τατόλα Β, Αδαμίδου Α, Χρυσογονίδης Ι, Κολιούσκας Δ.

 

2. H επίπτωση της αντίστασης στην ασπιρίνη στην μακροχρόνια καρδιαγγειακή θνητότητα στους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST

Ν Πατσουράκος, Ε Στρουμπούλη, Α.Θ. Γεωργιλάς, Σ Μακρυγιάννης, Κ Χριστοδουλόπουλος, Β Τσουκανάς, Ά Περδίου, Μ Ζαϊρης, Στ Φούσας

 

3. Η αξια της ακτινογραφίας θώρακος ως προεγχειρητικό διαγνωστικό εργαλείο – Έλεγχος μεγάλης σειράς δεδομένων

Κορνέζος Ι., Κοκκονούζης Ι., Μοσχούρης Ι., Φραγκούλης Θ., Μπούμα Ε., Φωτεινός Α., Παπαδάκη Μ., Μαρίνος‐Κουρής Σ., Χαλίλι Μ., Ματσαιδώνης Δ.

 

4. Ευμεγέθες αμελοβλάστωμα της άνω γνάθου: περιγραφή περίπτωσης

Ζήζη – Σερμπετζόγλου Α. , Πετρακοπούλου Ν., Τεπελένης Ν., Σαββαϊδου Β., Μούστου Ε., Αντωνιάδου Α.

 

5. Πρωτοπαθές νευροενδοκρινικό (Merkel cell) καρκίνωμα του δέρματος. Περιγραφή περιπτώσεως και ανοσοϊστοχημική μελέτη

Θ. Βασιλακάκη, Ε. Σκαφίδα, Ξ. Γραμματόγλου, Ε.Δέλλιου, Ε. Αρκουμάνη, Κ.Μανωλουδάκη, Β. Παπαμιχαήλ

 

6. Μελιτοκοκκική Αρθρίτις Στερνοκλειδικής

Δ. Κλαψάκης, Σ. Ξυμητήρης, Ι. Τσαπακίδης, Γ. Παπιομύτης, Ι. Βακής


 

ΙΙΙ. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ TOY 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Νικολάου Αθανάσιος, Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο»

 

V. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Νικήτας Τζάννες (1801 – 1864)

Στ. Μαγιάτης