ΕΧ
2018/Suppl. 1

Suppl. 1

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 4ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Τζανείου

Δημοσιεύουμε το βιβλίο με τις περιλήψεις και τα κείμενα από εισηγήσεις ομιλιών που παρουσιάστηκαν κατα τη διάρκεια των εργασιών του 4ου Πολυθεματικού Συνεδρίου του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 4ου ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ